شیپ فایل روستاهای استان چهارمحال و بختیاری

نقشه روستاهای استان چهارمحال و بختیاری

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

شیپ فایل روستاهای استان چهارمحال و بختیاری

این شیپ فایل، روستاهای استان چهارمحال و بختیاری را نشان می دهد. برای برش روستاهای محدوده مورد مطالعه تان از دستور clip در GIS استفاده کنید.

دسته بندی: علوم

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل