شیپ فایل زمین لغزش های استان خراسان جنوبی

شیپ فایل زمین لغزش های استان خراسان جنوبی

این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

شیپ فایل زمین لغزش های استان خراسان جنوبی

نقشه زمین لغزش های استان خراسان جنوبی. مشخصات سیستم تصویر: Geographic Coordinate System: GCS_International_1924 Datum: D_International_1924 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degree

دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا

فرمت فا

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل