شیپ فایل شهرهای استان سیستان و بلوچستان به صورت نقطه ای

دانلود شیپ فایل شهرهای استان سیستان و بلوچستان به صورت نقطه ای،

شامل نقشه شهرهای استان سیستان و بلوچستان به صورت نقطه ای. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

شیپ فایل شهرهای استان سیستان و ب

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل