شیپ فایل کاربری اراضی استان چهارمحال و بختیاری

دانلود شیپ فایل کاربری اراضی استان چهارمحال و بختیاری،

شامل نقشه انواع کاربری اراضی استان چهارمحال و بختیاری.

توضیحات:

برای تهیه نقشه ‘کاربری اراضی’ منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

D

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل