تحقیق مدل سازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

دانلود تحقیق در مورد مدل سازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود،

در قالب doc و در 104 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: کیفیت سرویس و فن آوری های شبکه

1-1- مقدمه

1-2- کیفیت سرویس در اینترنت

1-2-1- پروتکل رزرو منابع در اینترنت

1-2-2- سرویس های متمایز

1-2-3- مهندسی ترافیک

1-2-4- سوئیچنگ برحسب چندین پروتکل

1-3- مجتمع سازی IP و ATM

1-3-1- مسی

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل