شیپ فایل شهرهای استان چهارمحال و بختیاری به صورت نقطه ای

شیپ فایل نقطه ای شهرهای استان چهارمحال و بختیاری

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

شیپ فایل شهرهای استان چهارمحال و بختیاری به صورت نقطه ای

نقشه شهرهای استان چهارمحال و بختیاری به صورت نقطه ای. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می با

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل