شیپ فایل خطوط همبارش استان خراسان شمالی

شیپ فایل خطوط همبارش استان خراسان شمالی

خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.

دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: Shp

تعداد صفحات: 2

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل