شیپ فایل خطوط همبارش استان سیستان و بلوچستان

شیپ فایل خطوط همبارش استان سیستان و بلوچستان

خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.

دسته بندی: علوم انسانی» جغرافیا

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: Shp

تعداد صفحات: 2

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل