شیپ فایل شهرهای استان خراسان رضوی

شیپ فایل نقطه ای شهرهای استان خراسان رضوی

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

شیپ فایل شهرهای استان خراسان رضوی

نقشه ی شهرهای استان خراسان رضوی به صورت نقطه ای. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل