دانلود شیپ فایل منحنی های هم تبخیر استان خراسان شمالی

نقشه خطوط هم تبخیر استان خراسان شمالی

خطوط هم تبخیر، خطوطی است که نقاط با تبخیر یکسان را به هم وصل می کند.

این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس (GIS) قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

دانلود شیپ فایل منحنی های هم تبخیر اس

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل