شیپ فایل شهرهای استان خراسان شمالی

شیپ فایل نقطه ای شهرهای استان خراسان شمالی

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

شیپ فایل شهرهای استان خراسان شمالی

نقشه ی شهرهای استان خراسان شمالی به صورت نقطه ای. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.

دسته بندی: جزوات» سایر موار

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل