شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان زنجان

نقشه مرز شهرستان زنجان

1. این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.

2. راهنمای استفاده: این شیپ فایل، در یک فایل فشرده با پسوند rar ارائه شده است که بعد از دانلود باید آن را از حالت فشرده خارج کنید تا در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش باشد.

3. محتوای فایل: فایلی پولیگونی با پسوند

شیپ فایل مرز شهرستان زنجان (واقع در استان زنجان) در جدول توصیفی این شیپ فایل موار

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل