شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فارسان (واقع در استان چهارمحال و بختیاری)

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

نام شهرستان

مرکز شهرستان

مساحت شهرستان به کیلومتر

محیط شهرستان به کیلومتر

مساحت شهرستان به هکتار

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فارسان (واقع در استان چهارمحال و بختیاری)

این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: shp

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل