دانلود شیپ فایل رده های خاک استان سیستان و بلوچستان

شیپ فایل رده های خاک استان سیستان و بلوچستان

از نظر دانشمندان علوم خاک، تمامی خاک ها در 12 رده دسته بندی می شوند. که در انتهای نام تمامی آن ها عبارت’سل’ sol وجود دارد که از کلمه لاتین’ solum ‘ به معنای خاک یا زمین مشتق شده است. نام اغلب رده های خاک نیز ریشه در یک خصوصیت مهم آن ها دارد.

این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و ویرایش می باشد.

دانلود شیپ فایل رده های خاک استان سی

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل