آموزش جوراب بافی با دستگاه های مکانیکی در منزل

آموزش جوراب بافی با دستگاه های مکانیکی در منزل

اپدیت اذر 1395

مقاله جوراب بافی با دستگاه های جوراب بافی مکانیکی مردانه باف

نسخه اصلاح شده

بعد از مطالعه مقاله برای مشاوره رایگان و نامحدود تماس بگیرید

فهرست… شماره صفحه

بخشهای مختلف جوراب…4

دسته بندی مختلف جوراب…6

استاندارد های سایز جوراب…8

جدول نمره نخ ها…9

انواع دستگاه های جوراب بافی…10

خصوصیات دستگاه ها…10

مزایا و

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل