کاراموزی کنترل کیفیت بررسی خطّ تولید شیشه عقب پژو 405

دانلود کاراموزی کنترل کیفیت بررسی خطّ تولید شیشه عقب پژو 405

پروژه کاراموزی کنترل کیفیت آماری کامل بررسی خطّ تولید شیشه عقب پژو 405

در 53 صفحه فایل word

قسمتی از فهرست این پروژه را در زیر مشاهده میکنید

ایستگاه برش اولیّه

مشخصه­ی اول؛ طول شیشه­های برش شده لایه­ ی یک

نمودارهای کنترل و قوانین حسّاس­سازی

نسبت کارایی فرآیند

نمودار OC و محاسبه­ی خطای نوع اول و دوم

تغییرات

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل