پایان نامه بررسی شبیه سازی شبکه و پیاده سازی در شبکه های حسگر بیسیم (کاملا نایاب)

پایان نامه بررسی شبیه سازی شبکه و پیاده سازی در شبکه های حسگر بیسیم (کاملا نایاب)

هدف از این پروژه معرفی شبیه سازی شبکه های کامپیوتری است. شبیه سازی شبکه تکنیکی است که رفتار شبکه را با انجام محاسبات تراکنشها بین موجودیت های مختلف شبکه و استفاده از فرمولهای ریاضی و گرفتن مشاهدات از محصولات شبکه مدل می کند. شبیه ساز شبکه یک قطعه نرم افزار یا سخت افزار است که رفتار شبکه رایانه ای را بدون حضور یک شبکه واقعی پیش ب

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل