شبیه سازی مقاله مدل سازی و شبیه سازی درایو موتور القایی باکنترل فضای برداری

شبیه سازی مقاله ی مدل سازی و شبیه سازی درایو موتور القایی باکنترل فضای برداری

عنوان مقاله:

Modeling and Simulation of Induction Motor Drive with Space Vector Control

ترجمه فارسی موضوع مقاله:

مدل سازی و شبیه سازی درایو موتور القایی با کنترل فضای برداری

سال ارائه: 2011

می توانید اصل مقاله را از لینک زیر دانلود کنید

http: //s6. picofile. com/file/8216691892/2210_2216. pdf. html

این مقاله فق

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل