مقاله اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت

مقاله اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 104

عنوان پروژه:

اصول حفاری و حفاری در سنگهای سخت

حفاری به معنی نفوذ در سنگ است. نفوذ در سنگ گاهی به منظور خرد کردن آن انجام میگیرد.

به طور کلی صرف نظر از نوع روش و منشا انرژی، عملیاتی را که به حفر چال در سنگ منجر می شود، نفوذپذیری می نامند.

چکیده… 3

مقدمه… 4

فصل اول

شاخصهای حفاری… 6

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل