پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت توزیع کالا با استفاده از روش BSC (مطالعه موردی شرکت به پخش)

پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت توزیع کالا با استفاده از روش BSC (مطالعه موردی شرکت به پخش)

موضوع: پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت توزیع کالا با استفاده از روش BSC (مطالعه موردی شرکت به پخش)

فرمت: ورد (قابل ویرایش) با تخفیف ویِژه 50 درصدی نسبه به بقیه فروشگاهها

آیا بین جنبه های مشتری، فرایندهای داخلی، یادگیری و رشد، مالی در عملکرد موجود شرکت به پخش توازن وجود دارد

اهداف کاربردی:

اندازه گیری عملکرد شر

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل