تحقیق منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched- mode power Supply)

دانلود تحقیق در مورد منبع تغذیه سوئیچینگ (Switched- mode power Supply)،

در قالب doc و در 58 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

تشریح و طراحی منابع تغذیه سویچینگ

مقاومت R با مقدار مجهول

تنظیم کننده های ولتاژ

عوامل مؤثر بر تنظیم ولتاژ

تغییرات ولتاژ ورودی

تغییرات ناشی از تغییر دما

تغییرات ناشی از تغییر بار

قسمت های مختلف یک تنظیم کننده

ترانسفورماتور

یک سوسازها

یک سوساز ن

قصد دانلود دارم ...

ادامه در شبکه فایل